Dergi Tasarimi

Tasarım ilkelerinin en önemlilerinden 1 tanesi bütünlüktür. Dergi kapağı tasarımlarında da bütünlük epey önemlidir. Kapakta kullandığımız görsel elemanlar kendilerini tamamlayan, birbirleriyle örtüşen ve anlamlı 1 kompozisyon oluşturacak nitelikte değillerse bütünlük yok demektir. Böyle 1 durumda derginin erek kitle tarafından beğeni kazanması büyük ölçüde zorlaşacaktır.

Tasarımda bütünlük oluşturmak için değişik yöntemlerde düşünebiliriz.

Bordür: Tasarımın etrafını saran bordürle bütünlük oluşturmada kritik rol oynar. Tasarımın dört tarafını çevreleyen bordürler arasındaki renk, norm, stil gibi benzerlikler 1 tasarımı bütünlük ilkesine ulaştırabilir. erek kitle bordürle diğer elemanlar arasında kafasında 1 irtibat oluşturarak bütünlük ilişkisini kurar.

Aralıklar: 1 tasarımda, lazım yerlerde gözü rahatlatıcı aralıklar bırakarak bütünlük sağlanabilir. Kenar bölgelere yakın bölgelerde kullanılan boşluklar bordürlerle eşdeğer kalite taşır, yalnız bordürler gibi norm ve kalıplaşmış şekiller değillerdir.

Düz Çizgi: Tasarımdaki görsel elemanların dağınık görünmesini engellemek için çoğunlukla düz çizgi kullanılır. Bu çizgiler arasıra görünür şekilde, arasıra de görünmeyen kullanılır. Resimlerle makale düzenini eşdeğer hizaya kaplamak için de çizgilerden yararlanılır.

Üç Nokta Yöntemi: Tasarımcı, kompozisyon üzerinde belirleyeceği 3 odak noktasını tasarımın bağımsız birimlerini birleştiren özellikler bi şekilde kullanabilir. Tek sayılardan oluşan gruplar arasında, çift sayılara göre daha iyi orantılar kurulabilmektedir.[2]

Dergi kapağı tasarımı için vurgulamada epey kritik 1 unsurdur. Tasarımı yapmadan, öncelikle vurgulayıcı unsurun ne olacağına karar vermek gerekmektedir. Belirleyeceğimiz özellik konunun içeriğine, alıcının tutumuna ve hitap ettiğimiz erek kitlenin özelliklerine göre değişebilir. Vurgulama konusunda epey kritik 1 özellik bulunur.

Tasarım üzerinde vurgulamak istediğimiz nokta konusunda kararsız kalıp birkaç noktayı birden vurgulamak istersek vurgulama diye 1 hadise kalmayacaktır. Bunun sonucunda tasarımın etkileyici özelliği de büyük ölçüde azalacaktır. Bu tasarımlama kalıplaşmış ilkeler dışında kendi duygumuzu, şahsi özelliklerimizi de katarak değişik 1 tarz yaratmalıyız. böylece yaratıcılık taşıyan tasarımlar ortaya çıkarabiliriz.

 

Etiket Bulutu

Etiket bulutu
Bizi takip edin...